Lungor. Lungsjukdom. Diagnos och behandling

Lungorna är ett parat organ som andas en person och ligger i bröstkaviteten.

Den primära uppgiften för lungorna är att mätta blod med syre och avlägsna koldioxid. Dessutom är lungorna involverade i sekretorisk excretory funktion, metabolism och syra-basbalansen i kroppen.

Lungformig konisk form med en stympad bas. Spetsen av lungan sticker ut 1-2 cm över kragebenet. Basen av lungan är bred och ligger längst ned i membranet. Rätt lunga är bredare och större i volym än vänster.

Lungorna är täckta med ett seröst membran, den så kallade pleura. Båda lungorna finns i pleural sacs. Utrymmet mellan dem kallas mediastinum. I främre mediastinum är hjärtat, stora kärl i hjärtat, tymus körtel. I ryggen - luftstrupen, matstrupen. Varje lunga är uppdelad i aktier. Rätt lunga är uppdelad i tre lober, vänster in i två. Basen av lungorna består av bronkier. De vävs in i lungorna och utgör ett bronkialträd. De huvudsakliga bronkierna är uppdelade i mindre, så kallade subsegmental, och de är redan uppdelade i bronkioler. Förgrenade bronkioler utgör de alveolära passagerna, de innehåller alveoler. Syftet med bronkierna är att leverera syre till lungloberna och till varje lungsegment.

Tyvärr är människokroppen utsatt för olika sjukdomar. Inget undantag är människornas lungor.

Orsaker till lungsjukdomar:

 1. Sjukdomar i samband med missbildningar av lungorna. Avvikelser i samband med onormal plats, utvecklingen av lungorna väldigt mycket. Dessa inkluderar sjukdomar som en extra lung i lungan, en cyste, den "speciella lungan".
 2. Ärftlig lungsjukdom och lungskador vid vissa ärftliga sjukdomar. Dessa inkluderar några kromosomala sjukdomar, medfödda sjukdomar i immunsystemet.
 3. Sjukdomar i samband med den vitala aktiviteten hos biologiska patogener (virus, parasiter, bakterier). Dessa inkluderar sådana sjukdomar som bronkit, trakeit, lunginflammation.
 4. Minskar kroppens skyddsfunktioner eller påverkan av miljöfaktorer. Hypotermi, förorenad luft, rökning kan leda till lungsjukdomar.

Lungsjukdomar kan behandlas med medicinering, i vissa fall krävs kirurgi. Tänk på lungsjukdomar som finns i naturen.

Kronisk inflammatorisk sjukdom i luftvägarna, där den ständigt ökade känsligheten hos bronkierna leder till brådskande obstruktion. Det manifesteras av astmaattacker som orsakas av bronkial obstruktion och löser sig självständigt eller som ett resultat av behandlingen.

Bronkial astma är en utbredd sjukdom, den påverkar 4-5% av befolkningen. Sjukdomen kan förekomma i alla åldrar, men oftare - i barndomen: cirka hälften av patienterna med astma utvecklas upp till 10 år, ytterligare en tredjedel - upp till 40 år.

Det finns två former av sjukdomen - allergisk bronkial astma och idiosynkratisk bronkial astma, såväl som en blandad typ.
Allergisk astma (även exogen) förmedlas av immunförsvar.
Idiosynkratisk bronkialastma (eller endogen) orsakas inte av allergener, men genom infektion, fysisk eller emotionell överbelastning, abrupt temperaturförändring, luftfuktighet etc.

Dödligheten från astma är liten. Enligt de senaste uppgifterna överstiger det inte över 5000 fall per år för 10 miljoner patienter. I 50-80% av bronkialastma är prognosen gynnsam, speciellt om sjukdomen härrör från barndomen och fortskrider lätt.

Infektionssjukdom i lungparenkymen. Olika bakterier kan orsaka lunginflammation, inklusive mykoplasma, klamydia och rickettsia, liksom virus, svampar och parasiter. Därför är lunginflammation inte en enda sjukdom, utan en grupp specifika infektioner med olika epidemiologi, patogenes och kurs.

Utfallet av sjukdomen beror på korrekt utvald antimikrobiell terapi, det vill säga på identifieringen av patogenen. Emellertid tar patogenens isolering tid, och lunginflammation är en allvarlig sjukdom och behandlingen bör omedelbart startas. Dessutom är det i en tredjedel av patienterna inte möjligt att isolera patogen alls, till exempel när det inte finns sputum eller pleurala effusion och resultaten från blodkulturen är negativa. Då är det möjligt att etablera etiologin för lunginflammation endast genom serologiska metoder några veckor senare när specifika antikroppar uppträder.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) är en sjukdom som kännetecknas av en delvis irreversibel, stadigt progressiv restriktion av luftflödet som orsakas av en onormal inflammatorisk respons hos lungvävnaden till skadliga miljöfaktorer - rökning, inandning av partiklar eller gaser.

I det moderna samhället utgör KOL tillsammans med högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdom och diabetes den ledande gruppen kroniska sjukdomar: de står för mer än 30% av alla andra former av mänsklig patologi. Världshälsoorganisationen (WHO) klassificerar KOL som en grupp av sjukdomar med stor social börda, eftersom den är utbredd i såväl utvecklade som utvecklingsländer.

Luftvägssjukdom, kännetecknad av patologisk expansion av luftrummen i de distala bronkiolerna, som åtföljs av destruktiva morfologiska förändringar i de alveolära väggarna; en av de vanligaste formerna för kronisk icke-specifik lungsjukdom.

Det finns två grupper orsaker som leder till utveckling av emfysem. Den första gruppen innehåller faktorer som bryter mot elasticitet och styrka av lungstrukturer: patologisk mikrocirkulation, förändringar i ytaktivt ämnes egenskaper, medfödd brist på alfa-1-antitrypsin, gasformiga ämnen (kadmiumföreningar, kväveoxider etc.) samt tobaksrök, dammpartiklar inandad luft. Faktorerna i den andra gruppen bidrar till en ökning av trycket i lungs luftvägar och ökar sträckningen av alveolerna, alveolära passager och respiratoriska bronkioler. Den viktigaste bland dem är luftvägsobstruktion, som uppträder vid kronisk obstruktiv bronkit.

På grund av det faktum att lungorna blir mycket mer sårbara för bakteriell aggression när emfysem påverkar vävnadsventilationens ventilation och mucociliär rulltrappas funktion är nedsatt. Infektionssjukdomar i andningssystemet hos patienter med denna patologi blir ofta kroniska. Fokuser på beständig infektion bildas, vilket gör behandlingen mycket svårare.

Bronkiektas är en förvärvad sjukdom som kännetecknas av en lokal kronisk suppurativ process (purulent endobronchitis) i irreversibelt modifierad (expanderad, deformerad) och funktionellt defekt bronkier, främst i den nedre lungen.

Sjukdomen manifesteras huvudsakligen i barndom och ungdomar, dess orsakssamband med andra sjukdomar i andningssystemet är inte installerat. Den direkta etiologiska faktorn för bronkiektas kan vara vilket som helst pneumotropiskt patogent medel. Bronkiektas som utvecklas hos patienter med kroniska sjukdomar i andningssystemet anses vara komplikationer av dessa sjukdomar, kallas sekundär och ingår inte i begreppet bronkiektas. Infektionsinflammatorisk process i bronkiektas förekommer huvudsakligen inom bronkialträet, och inte i lungparenkymen.

Det är en purulent fusion av lungområdet med efterföljande bildning av ett eller flera hålrum, som ofta separeras från den omgivande lungvävnaden genom en fibrös vägg. Den vanligaste orsaken är lunginflammation orsakad av stafylokocker, Klebsiella, anaerober, samt kontaktinfektion vid pleural empyema, subdiaphragmatisk abscess, aspiration av främmande kroppar, infekterat innehåll av paranasala bihålor och tonsiller. Karaktäristiskt är minskningen av kroppens allmänna och lokala skyddsfunktioner på grund av intag av lungor och bronkier av främmande kroppar, slem och kräkningar - under alkoholförgiftning, efter ett konvulsivt anfall eller i ett omedvetet tillstånd.

Prognosen för behandling av lungabscess är villkorligt fördelaktig. Oftast återhämtar patienter med lungabscess. Men i hälften av patienterna har akut lungabscess tunna väggar som försvinner över tiden. Mycket mindre ofta kan lungabscess leda till hemoptys, empyema, pyopneumothorax, broncho-pleural fistel.

Den inflammatoriska processen i regionen av pleuralplåtarna (visceral och parietal), där fibrinavläsningar bildar sig på pleuraytan (fodret som täcker lungorna) och därefter vidhäftningsformen eller olika typer av effusion (inflammatorisk vätska) - purulent, serös, hemorragisk form i pleurhålan. Orsaker till pleurisy kan delas in i smittsamma och aseptiska eller inflammatoriska (icke-infektiösa).

patologisk ackumulering av luft eller andra gaser i pleurhålan, vilket leder till nedsatt ventilation av lungorna och gasutbytet vid andning. Pneumothorax leder till kompression av lungorna och syrebrist (hypoxi), metaboliska störningar och andningsfel.

Huvudorsakerna till pneumotoraxen inkluderar: skador, mekanisk skada på bröstkorg och lungor, skador på bröstkorget och bröstkorgssjukdomar - bröstkorgsbrott i lungemfysem, abscess genombrott, matstrupen, tuberkulös process, smältbehandling av pleurala tumörer.

Behandling och rehabilitering efter pneumotorax varar från 1-2 veckor till flera månader, allt beror på orsaken. Prognosen för pneumotorax beror på graden av skada och graden av utveckling av andningsfel. Vid skador och skador kan vara ogynnsam.

Denna infektionssjukdom är orsakad av mykobakterier. Huvudkällan för infektion är en patient med tuberkulos. Ofta går sjukdomen fördjupat, har symtom relaterade till många sjukdomar. Detta är en lång subfebril temperatur, allmän sjukdom, svettning, hosta med sputum.

Det finns huvudsakliga sätt att infektera:

 1. Flygbana - det vanligaste. Mykobakterier rusar in i luften när de hostar, nysar och andas en patient med tuberkulos. Friska människor, andas i mykobakterier, bär infektionen i sina lungor.
 2. Kontaktinfektion är inte utesluten. Mycobacterium träder in i människokroppen genom skadad hud.
 3. I matsmältningsorganet penetrerar mykobakterier genom att äta kött som är smittat med mykobakterier.
 4. Den intrauterina infektionsvägen är inte utesluten, men den är sällsynt.

De dåliga vanorna, som att röka, förvärrar sjukdomsförloppet. Inflammerat epitel förgiftas av cancerframkallande ämnen. Behandlingen är ineffektiv. Patienter med tuberkulos är ordinerad medicinering, i vissa fall är kirurgi indikerat. Behandling av sjukdomen i det inledande skedet ökar risken för återhämtning.

Lungcancer är en malign tumör som har utvecklats från liningepitelet. Tumören utvecklas snabbt. Cancerceller tillsammans med lymf, genom cirkulationssystemet sprids genom kroppen, skapar nya tumörer i organen.

Symptom på en sjukdomssignal:

 • i urladdning av sputum synliga blodsträngar, purulent urladdning;
 • försämring av hälsan
 • smärta som uppträder vid hosta, andning
 • ett stort antal leukocyter i blodet.

Faktorer som leder till sjukdomen:

 1. Inandning av cancerframkallande ämnen. En stor mängd cancerframkallande ämnen innehåller tobaksrök. Dessa är oluidin, benspyren, tungmetaller, naftlamin, nitroso-föreningar. En gång i lungorna korroderar de lungens ömfoder, lägger sig på lungans väggar, förgiftar hela kroppen och leder till inflammatoriska processer. Med ålder ökar de skadliga effekterna av rökning på kroppen. När du slutar röka förbättras kroppens tillstånd, men lungan återgår inte till sitt ursprungliga tillstånd.
 2. Inverkan av ärftliga faktorer. Vald gen, vars närvaro ökar risken för cancer.
 3. Kronisk lungsjukdom. Frekvent bronkit, lunginflammation, tuberkulos, försvagar epitelets skyddsfunktioner, kan cancer senare utvecklas.

Sjukdomen är svår att behandla, ju tidigare behandling tas, desto större är risken för återhämtning.

En viktig roll vid identifiering och behandling av lungsjukdomar har en diagnos.

Diagnostiska metoder:

 • Röntgen
 • tomografi
 • bronkoskopi
 • ultraljud
 • cytologi, mikrobiologi.

Överensstämmelse med schemat för förebyggande undersökningar, efterlevnad av en hälsosam livsstil och sluta röka hjälper till att upprätthålla friska lungor. Naturligtvis, att ge upp den dåliga vanan även efter 20 års aktiv rökning är mer fördelaktig än att fortsätta att förgifta din kropp med tobaksprodukter. En person som slutar röka kan ha en mycket förorenad tobakslot, men ju tidigare han slutade, desto större chans att ändra den här bilden till det bättre. Faktum är att människokroppen är ett självreglerande system och lungorna hos dem som slutade röka kan återställa sina funktioner efter olika skador. Kompensationsförmågan hos cellerna tillåter åtminstone delvis att kompensera skadan från att röka. Det viktigaste är att börja ta hand om din hälsa i tid.

Lungsjukdomar: symptom och behandling, lista

Lungsjukdomar: En lista över andningssjukdomar.

Idag leder andningsorganens sjukdomar i allt högre grad till funktionshinder och dödlighet.

Enligt förekomst av sjukdomen i andningssystemet upptar 3: e platsen.

Experter tillskriver denna ökning till den ogynnsamma miljösituationen och beroende av dåliga vanor.

För att förstå källan till den patologiska processen är det nödvändigt att veta vad huvudorganet i andningsorganet är.

Rätt lunga är kortare och större i volym. Den består av 3 aktier. Vänster - från två.

Aktierna är uppdelade i segment, inklusive bronkus, artär, nerv.

Bronkierna är grunden för lungorna som bildar bronkialträdet.

De huvudsakliga bronkierna är förgrenade till lobar, sedan segmentella, lobulära och terminala bronchioler, som slutar i alveoler.

Huvudsyftet med luftvägarna - gasutbyte - tilldelas acinus (lunglöken eller alveoler).

Förutom huvudfunktionen att berika blodet med syre och utsläpp av koldioxid utför lungorna ett antal andra uppgifter: skydda mot miljöexponering, delta i processer för värmebehandling, metabolism, utsöndring.

I medicin beskrivs ett stort antal lungsjukdomar som uppträder av vissa skäl, kännetecknas av sina egna symptom och sjukdomsutvecklingen.

Vanliga faktorer i utvecklingen av bröstpatologier

 • rökning
 • frigorism
 • Dålig ekologi
 • Kroniska sjukdomar
 • Svag immunitet
 • Stress och känslomässig stress.

De viktigaste manifestationerna av mänskliga andningssjukdomar uppstår omedelbart.

Symptom på lungsjukdomar

 • Andnöd.
 1. Subjektiv - andningssvårigheter, vilket markerar patienten. (Thoracic ischias, flatulens)
 2. Mål - diagnostiserad av en läkare när andningsväxlingar förändras (emphysem, pleurisy)
 3. Kombineras. (Lunginflammation, bronkogen lungcancer)

Kännetecknas också av brott mot andningsfasen:

 • andningssvårigheter - inspirerande andfåddhet;
 • expiratorisk expiratorisk.

Blandad andfåddhet, åtföljd av smärta, kallas kvävning. Detta är ett varningsskylt som kan indikera lungödem.

 • Hosta är en skyddsmekanism som syftar till att avlägsna patologiska ämnen från andningsorganen.

Vid sputumurladdning är mikroskopisk undersökning obligatorisk. Analysen tas på morgonen efter sköljning av munnen.

Hosta kan störa perioder eller ständigt. Periodisk hosta är vanligare.

Det åtföljer influensa, akuta inflammatoriska sjukdomar, bronkit, lunginflammation.

Permanent manifesteras i bronkogen cancer, tuberkulos, inflammation i struphuvudet och bronkierna.

 • Hemoptysis - frisättning av blod med sputum. Ett farligt symptom som orsakar allvarliga sjukdomar i bröstet: cancer och lungtubberkulos, abscess och gangrän, lunginfarkt, trombos av lungartärernas grenar.

När du samlar medicinska historien bestämmer läkaren hur mycket blodet utsöndras och för att få en korrekt diagnos.

 1. En ökning av temperaturen är inte ett obligatoriskt symptom för andningssjukdomar. Detta är ett tecken på inflammation eller tuberkulos. Kom ihåg att läkarna rekommenderar att de inte tar temperaturer under 38 grader. Detta förklaras av det faktum att en persons immunitet börjar med att bekämpa infektionen i sig, med hjälp av låggraderade figurer, vilket mobiliserar kroppens försvar.
 2. Bröstsmärta kan sticka, värkande, förtryckande. Stärkar med djup andning, hosta, fysisk aktivitet. Lokalisering anger placeringen av det patologiska fokuset.

Lungsjukdomar

Endast en erfaren läkare vet exakt vad som är sjukdomarna i lungorna och hur man behandlar dem korrekt.

Ett stort antal olika sjukdomar

Listan över de vanligaste lungsjukdomarna hos människor är som följer:

 • lunginflammation;
 • silikos;
 • bronkit;
 • pleurit;
 • tuberkulos;
 • astma;
 • emfysem;
 • asfyxi;
 • Maligna tumörer - lungcancer.

Alla dessa sjukdomar som är förknippade med lungorna verkar vara ganska akuta och om de inte behandlas snabbt kan de leda till allvarliga konsekvenser, både för hälsan och för den sjuka.

Mycket farliga former av manifestationer av kronisk lungsjukdom. Dessa sjukdomar innefattar:

 • Trakeobronchial dyskinesi;
 • Lunginflammation
 • Mounier-Kun sjukdom;
 • Kroniskt lunghjärtat;
 • polycystiskt;
 • astma;
 • Brutonsjukdom;
 • Syndrom Cartagena.

Lunginflammation, även kallad lunginflammation, utvecklas på grund av inflammatorisk process på grund av inflytande av olika infektioner: från svamp till virus. Dessutom kan en av de möjliga patogenerna vara en kemisk substans som kom in i kroppen vid inandning. Sjukdomen sprider sig i hela kroppen, eller kan "ligga låg" bara i en viss del.

En annan vanlig abnormalitet i lungans arbete är sjukdomar vars namn är pleurisy och bronkit.

Den första är associerad med pleuralt ödem eller en inflammatorisk process i det (det yttre membranet, som "omsluter" lungorna). Pleurisy kan uppstå på grund av en infektion eller skada som påverkar bröstområdet. Denna sjukdom kan vara början på utvecklingen av en malign tumör.

Bronkit diagnostiseras 2 typer: kroniska och akuta manifestationer. Orsaken till den senare är inflammation i bronkial slemhinnan. Särskilt ofta uppstår sjukdomen bland äldre och småbarn. Infekterad av luftvägarna på grund av allergier, inandning av kemiskt förorenad luft.

Bronkial astma manifesteras oftast i form av hosta attacker eller smärtsam kvävning av periodisk karaktär. Medan en attack inträffar bromsar bronkierna och hela bröstet kraftigt, vilket gör andningen svår. Samtidigt svullnar slemhinnan, epiteliala cilia utför inte sina grundläggande funktioner, vilket leder till funktionsfel i lungorna.

Asfyxi och silikos är vanliga farliga lungsjukdomar.

Den första kallas syresvält på grund av negativa yttre influenser som direkt påverkar andningsförloppet. En sjukdom uppträder när den komprimeras, olika skador på nacken eller bröstet, patologiska avvikelser i struphuvudet och störningar i musklerna som ansvarar för andning.

Silikos definieras som en sjukdom som är vanlig bland personer i vissa yrken och är förknippad med aktiviteter i en miljö där det finns mycket damm, vars partiklar innehåller kiseldioxid. Farliga zoner - anläggningar under uppförande, gruvor, metallurgisk industri,

Kärlsmedlet för en sjukdom som tuberkulos är mykobakterium. Det sänds av bäraren genom luften och genom saliv. De viktigaste manifestationerna är direkt relaterade till patientens allmänna hälsotillstånd, liksom hur många patogener finns där. Emphysema kännetecknas av en separation av väggarna mellan alveolerna, på grund av vilka de väsentligt ökar i volymen.

Konsekvensen av detta är att lungorna växer, alla passager smala och organets struktur blir lös och fläckig. Sådan skada minskar nivån av syre och koldioxidmetabolism till kritiska indikatorer. Det blir svårt för patienten att andas.

Den farligaste av lungsjukdomar är cancer, vilket i de flesta fall resulterar i döden. Det finns en chans för botemedel hos de personer som påbörjade behandlingen, även före symtomens huvudsakliga manifestation. Men hela problemet ligger i det faktum att cancer är det svåraste att känna igen sjukdom.

Inverkan på människokroppen

Lungorna är ett ganska komplext organ som består av viktiga delar i luftvägarna. Bronkierna liksom luftröret kan vara sårbara om personen lider av någon av de möjliga sjukdomarna som är förknippade med lungorna.

Listan över sjukdomar som är förknippade med förekomsten av inflammatorisk process och purulent urladdning kan kombineras till en hel kategori av purulenta lungsjukdomar:

 • Abscesser, såväl som gangren - förekommer i en akut form, är kroniska, flera / vanliga eller singel;
 • bronkiektasi;
 • Bildandet av fästande cyster - en singel eller multipel spridning;
 • Lungfibros.

Suppurativa lungsjukdomar representeras av följande lista:

 • Empyema av lungans yttre membran;
 • Akut infektiös nedbrytning;
 • Gangrenous abscess i kroppen (akut form);
 • Gangren vanlig;
 • Kronisk abscess;
 • Purulent abscess i akut form.

Listan över lungsjukdomar är ganska omfattande, det finns för närvarande ingen tydlig klassificering. Alla kränkningar särskiljas på grundval av påverkan på vissa organ eller vävnader, liksom på källan till förekomsten.

Interstitiella lungsjukdomar kan delas in i 2 stora grupper: smittsamma och icke-infektiösa. Beroende på närvaron av ett virus i kroppen diagnostiseras följande sjukdomar:

 • mykoser;
 • Vid hivinfektioner - IBL;
 • Parasitiska skador
 • Allergisk alveolitis exogen typ;
 • Posttransplantationsstörningar;
 • Distress syndrom (andningsorgan).

Icke-specifika lungsjukdomar innefattar:

 1. Kronisk bronkit
 2. Vissa specialister inkluderar astma i denna grupp;
 3. Kronisk abscess;
 4. lunginflammation;
 5. Obstruktiv emfysem;
 6. Lungfibros.

Om vi ​​talar om effekterna på luftvägarna och de negativa effekterna på dem, kan du välja många farliga sjukdomar. Först och främst är det astma, vilket kännetecknas av frekventa spasmer, vilket orsakar svår andnöd och andningssvårigheter.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom kännetecknas av långvarig hostning. Från och med födseln kan ett barn utveckla cystisk fibros, där infektioner i kroppen regelbundet återkommer på grund av överdriven ackumulering av slem i bronkierna. En negativ effekt på bronkit i luftvägarna i akut form och emfysem.

Sjukdomar som negativt påverkar alveolerna är lunginflammation, tuberkulos, emfysem, cancer. Plus, lungödem, en karakteristisk förlust av lungvätska från de minsta blodkärlen. Denna kategori innehåller andningssyndrom i akut form, vilket orsakar irreparabel skada på huvudandningsorganet.

Var noga med att utföra ventilation av lungorna tills patienten inte kan återhämta sig. En annan sjukdom i denna grupp är pneumokonios, som uppstår på grund av inandning av farliga ämnen som kan orsaka någon form av organskada. Det kan vara damm av cement eller kol, asbest och mycket mer. et al.

Sjukdomar i lungorna som har en negativ effekt på kärlen - lungembolus och högt blodtryck. Den första är resultatet av venös trombos i nedre extremiteterna. Blodproppar som finns i lungartärerna kan orsaka brist på syre och andfåddhet. Hypertoni är ett ökat tryck i lungans artärer. Ofta känner patienten allvarliga bröstsmärta och andfåddhet.

Lungsjukdomar och deras symtom

Sjukdomar i lungorna hos människor kombineras i de flesta fall med vanliga symtom som uppenbarar sig vid frekvent hosta, andfåddhet, smärta i bröstområdet och blodutsläpp och andningsfel noteras också.

Diagnostiseras ofta med svampsjukdomar i lungorna, vars symtom är enligt följande:

 • En hosta som är markant annorlunda än vad som händer med förkylning;
 • En stor mängd sputum, vars urladdning orsakar akut smärta i lungområdet.
 • Allvarlig svaghet
 • Minskade aktiviteter;
 • Starkt begär för sömn.

Tecken på lungsjukdomar som lunginflammation, uttalad och åtföljd av temperaturförändringar, hosta och andningssvårigheter. Patienten känner sig utmattad, orolig, klagar över smärta i bröstet.

Symptom på emfysem framträder redan i de sena stadierna, när lungorna är mycket skadade. Kroppsvikten minskar, huden blir röd, det krävs stor ansträngning för utandning, och bröstet blir lik ett "fat".

Cancer är praktiskt taget omöjligt att diagnostisera i början. Därför är det i händelse av avvikelser från normen nödvändigt att inte skjuta upp besöket på sjukhuset. Symptomen på denna lungsjukdom hos kvinnor är i de tidiga stadierna liknar förkylningen. Därför uppmärksammar många inte deras misslyckande och den gradvisa försämringen av kroppen.

Följande symtom skiljer sig åt:

 • Blod i sputum
 • Oförklarlig viktminskning
 • "Whistle" från bröstet vid utandning;
 • Smärta vid hosta
 • Andnöd.

Tecken på lungsjukdomar - cancer - hos män - är feber, frekventa virala sjukdomar, svår hosta och hjärtrytmstörningar.

Du kan bestämma sjukdomen genom bullriga andning, hosta, blåaktig hud, frekvent nysning. Bronkit i akut form manifesteras av en stark natthosta, vilket orsakar akut smärta. I det kroniska skedet blir symtomen vanligare, slem utsöndras, kroppen sväller, hudtonen närmar sig den blåa.

Pleurisy kännetecknas av svåra smärtor vid andning och bröströrelser.

Tuberkulos anses vara farlig när det gäller symtom, eftersom patienten vanligtvis inte klagar på någon smärta eller hosta. Endast över tiden blir det märkbart att personen förlorar sig kraftigt, svettar, drar honom hela tiden och sover och temperaturen stiger.

Symptom, klassificering och förebyggande av större lungsjukdomar

Olika lungsjukdomar är ganska vanliga i vardagen. De flesta av de klassificerade sjukdomarna har allvarliga symptom på akut lungsjukdom hos en person och kan, om de behandlas felaktigt, leda till dåliga konsekvenser. Studien av andningssjukdomar behandlar pulmonologi.

Orsaker och tecken på lungsjukdomar

För att bestämma orsaken till en sjukdom ska du kontakta en kvalificerad specialist (pulmonologist), som ska genomföra en grundlig studie och göra en diagnos.

Lung sjukdom är svår att diagnostisera, så du måste överföra hela listan med rekommenderade test.

Men det finns vanliga faktorer som kan vara orsakerna till akut lunginfektion:

 • miljöförstöring
 • förekomsten av dåliga vanor
 • sjukdomar i hjärt-kärlsystemet;
 • förhöjda blodsockernivåer;
 • kroniska sjukdomar;
 • nervösa sjukdomar.

Det finns ett stort antal objektiva tecken som kännetecknar lungans sjukdom. Deras huvudsakliga symptom är:

Förekomsten av hosta. När en patologisk process inträffar i lungorna, bildar inflammation, och efter det uppstår en reflexhost. Personen känner:

 • obehag;
 • smärta;
 • brinner i halsen;
 • kompression av bröstet;
 • brist på luft.
 • Sputumbildning. På grund av den inflammatoriska processen i slemhinnan ackumuleras sputum, vilket innehåller ett stort antal smittsamma bakterier. De kan bli sjukdomspatogener.
 • Expectoration med blod. Med utvecklingen av allvarliga lungsjukdomar observeras en urladdning av blod tillsammans med sputum. Detta symptom kräver omedelbar behandling till en specialist;
 • Nedsatt andning Ett symptom på många lungsjukdomar, andfåddhet kan orsaka kardiovaskulära problem. Noggrann diagnos krävs.
 • Smärta i bröstet. Störning av pleura orsakar patologi i lungorna i bröstbenet, en känsla av stark förträngning framträder.
 • Det är värt att notera att symptomen på en infektionssjukdom i lungorna uppträder plötsligt och nästan omedelbart orsakar feber, det är hög feber, kalla tremor, kraftig svettning.

  klassificering

  Vad är lungsjukdomar svåra att säga. Trots allt finns det många av dem och de kan påverka olika delar av lungorna och även andra organ. Den vanligaste klassificeringen av lungor ser ut så här:

  • andningssjukdomar;
  • lungsjukdomar som påverkar alveolerna;
  • sjukdomar som påverkar pleura
  • sjukdomar som påverkar bröstet;
  • ärftliga sjukdomar;
  • bronkopulmonala sjukdomar;
  • suppurativa sjukdomar;
  • missbildningar av lungorna.
  tillbaka till index ↑

  Sjukdomar som påverkar luftvägarna

  Klassificeringen av sjukdomar beror på många faktorer som direkt påverkar den snabba utvecklingen av sjukdomen. Beroende på lesionen är följande respiratoriska sjukdomar utsedda:

   KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). I akuta fall finns det en långvarig kronisk hosta, svår att behandla.

  Emphysema är en typ av KOL - förstöring och skador på lungvävnaden förekommer. Det finns ett brott mot syreutbytet och ökar också utsläppet av koldioxid i farliga volymer.

  De karakteristiska symptomen uttrycks i en kraftig viktminskning, andningssvårigheter, rodnad i huden.

 • Syrebrist. Det uppstår som ett resultat av fysisk skada på organet eller luftvägarna, åtföljs av en kraftig syrebrist och kan vara dödlig.
 • Akut bronkit. Bronkos nederlag vid infektion eller virus. Det kännetecknas av en stark hosta med sputum, feber, frossa. Felaktigt behandlad sjukdom kan lätt bli kronisk bronkit. Samtidigt stoppar hosten praktiskt taget inte och uppträder vid den minsta försämringen av immuniteten.
 • Sjukdomar i lungorna som påverkar alveolerna

  Alveolerna, de så kallade air sacsna, är det huvudsakliga funktionella segmentet av lungorna. Med alveolernas nederlag klassificeras enskilda patologier i lungorna:

  Lunginflammation. Naturen hos sjukdomen är smittsam och orsakar lunginflammation. Sjukdomen fortskrider snabbt, varför vid behandling av sjukhus krävs primärt tecken. Huvudsymptom:

  • frossa;
  • kraftig temperaturhöjning;
  • hosta;
  • andningssvårigheter.

  Tuberkulos. Det orsakar gradvis skada på lungorna och, om de lämnas obehandlade, leder till döden. Det orsakande agenset är Kochs trollstav, som tränger in i kroppen och börjar under gynnsamma förhållanden utvecklas snabbt. För att förhindra att sjukdomen ska vara en årlig undersökning. I de första stadierna är de första tecknen på sjukdom:

  • närvaron av subfebril temperatur
  • kronisk hosta av bestående natur.
 • Lungödem. Om vätska tränger in i lungorna från blodkärlen, orsakar det inflammation och svullnad i orgeln. Sjukdomen är ganska farlig, så du behöver snabbt diagnostisera och ett komplex av terapeutiska åtgärder för förebyggande.

  Lungcancer. Farlig sjukdom, som i senare skeden leder till döden. Hans listiga är att det i början är mycket svårt att fastställa en noggrann diagnos och föreskriva en snabb effektiv behandling. Indirekta tecken på cancer kan vara:

  • hosta blod
  • allvarlig andfåddhet
  • lågkvalitativ feber;
  • en kraftig viktminskning.
 • Silikos. Yrkessjukdom som uppträder hos arbetstagare inom tunga, kemiska och gruvindustrin. Sjukdomen utvecklas under flera år, och de sista etapperna kännetecknas av andningsfel, konstant hosta, feber.
 • Akut respiratorisk syndrom. Det finns en skarp förstöring av organets vävnader och kräver konstant artificiell lungventilation. Det är mycket sällsynt, nästan inte behandlingsbart.
 • tillbaka till index ↑

  Sjukdomar som påverkar pleura och bröstet

  Pleura kallas den tunna sac, som innehåller lungorna. När det är skadat finns det sådana andningssjukdomar:

  1. Pleurisy - inflammation i pleura med fysiska eller infektiösa lesioner av lungans yttre lager. De viktigaste symptomen är svåra bröstsmärtor och onormal andningstryck.
  2. Pneumothorax. Luft som kommer in i pleurhålan, vilket kan leda till kollaps av lungan. Kräver omedelbar sjukhusvård och korrekt behandling.

  Blodkärl är kända för att bära syre, och deras kränkningar orsakar bröstsjukdomar:

  1. Lunghypertension. Överträdelsen av trycket i lungartärerna leder gradvis till organets förstörelse och utseendet av primärt tecken på sjukdomen.
  2. Lungemboli. Det uppstår ofta med venös trombos, när en blodpropp kommer in i lungorna och blockerar syrgasflödet till hjärtat. Denna sjukdom kännetecknas av plötslig blödning i hjärnan och döden.

  Med långvarig smärta i bröstet släpper ut sjukdomar:

  1. Hypoventilation med övervikt Övervikt sätter direkt tryck på bröstet och kan orsaka allvarliga problem med andningssystemet.
  2. Nervös stress. Förstöring av nervfibrer i lungorna leder också till sjukdomar som orsakar förstörelsen av detta organ. Ett exempel på en sådan sjukdom är myasthenia gravis.

  Ärftliga och bronkopulmonala sjukdomar

  Ärftliga sjukdomar i andningssystemet överförs från föräldrar till barn och kan ha flera typer. Key:

  1. Bronkial astma Har en allergisk karaktär som kännetecknas av plötsliga spasmer, andningssvikt, andfåddhet.
  2. Cystisk fibros. Det orsakar överdriven förekomst av slem i lungorna, har en ärftlig predisposition, påverkar systematiskt de endokrina körtlarna.
  3. Primär dyskinesi. Medfödd skada på bronkierna, vilket orsakar purulent bronkit. Kräver individuell behandling.
  4. Fibros. Fibrösa förändringar, andningssvikt, andfåddhet och andra associerade symtom uppstår;
  5. Hemosideros. Förekommer på grund av lungblödning och hemolys av röda blodkroppar

  Basen av sjukdomar i bronkopulmonala systemet är en akut respiratorisk infektion. Oftast kännetecknas bronkopulmonala infektionssjukdomar av en liten indisposition, som gradvis blir en akut infektion i båda lungorna.

  Bronkopulmonala inflammatoriska sjukdomar orsakar virala mikroorganismer. De påverkar andningsorganen och slemhinnorna. Felaktig behandling kan leda till utveckling av komplikationer och förekomst av farligare bronkopulmonala sjukdomar.

  Symtom på en infektionssjukdom i andningssystemet är mycket lik den vanliga förkylningen som orsakas av virusbakterier. Infektionssjukdomar i lungorna utvecklas mycket snabbt och har ett bakteriellt ursprung. Dessa inkluderar:

  • lunginflammation;
  • bronkit;
  • astma;
  • tuberkulos;
  • andningsallergier;
  • pleurit;
  • andningsfel.

  Infektion i de inflammerade lungorna utvecklas snabbt. För att undvika komplikationer bör ett fullständigt sortiment av behandling och profylax utföras.

  Bröstsjukdomar som pneumotorax, asfyxi, fysisk skada på lungorna orsakar akut smärta och kan orsaka problem med andning och lungor. Här är det nödvändigt att tillämpa en individuell behandlingsregim, som har en associerad sekvens natur.

  Tillförande sjukdomar

  I samband med ökningen av purulenta sjukdomar har andelen förekomst av suppurativa inflammationer orsakat problem med skadade lungor ökat. Pulmonell purulent infektion påverkar en stor del av kroppen och kan leda till allvarliga komplikationer. Det finns tre huvudtyper av denna patologi:

   Lungabscess. Utbildning i purulent lungvävnad. Den har en akut och kronisk form. Det främsta orsaksmedlet för hemolytisk stafylokocker. Formen av sjukdomen är allvarlig: allvarlig feber, smärta i den drabbade delen av lungan, purulent sputum, expectoration av blod. Behandlingen utförs genom lymfatisk dränering, antibakteriell behandling. Prognosen är positiv, men om återhämtningen inte sker inom två månader, strömmar sjukdomen i kronisk form;

  Lungkörteln. Signifikant spridning av nekrotisk vävnad utan markerade gränser.

  Sjukdomsförloppet är svårt och, om det behandlas felaktigt, är dödligt. Det finns feber, en överdriven ökning av leukocyter i blodet, torr och ihållande hosta, allvarlig smärta vid skadan. För en gynnsam prognos krävs inpatientbehandling.

  Purulent pleurisy. Akut purulent inflammation i pleurhålan. Sjukdomen fortskrider snabbt, så behandlingen måste börja omedelbart. Den huvudsakliga metoden är utvinning av pus, och sedan användningen av antibiotika av ett antal penicillin. Vid tidig upptäckt är prognosen tillfredsställande. Viktiga funktioner:

  Malformationer av lungorna

  Malformationer av lungorna innefattar alla irreversibla förändringar i lungstrukturen vid det embryonala utvecklingsstadiet. De främsta missbildningarna av lungorna:

  1. Aplasia - frånvaron av en del av kroppen.
  2. Agenesis - den fullständiga frånvaron av andningsorganen.
  3. Hypoplasi är en fullständig underutveckling av andningssystemet.
  4. Tracheobronchomegalia - överdriven avstånd mellan luftstrupen och bronkierna. Det provocerar utvecklingen av trokebronkit.
  5. Trakeobronchomatization är en kränkning av bronkiets och luftrörets broskiga system, vilket leder till permanent apné.
  6. Stenos är en onormal inskränkning av luftstrupen och bronkierna. Det finns en fullständig kränkning av processen att svälja. Sådana missbildningar av lungorna orsakar allvarliga svårigheter för människans liv.
  7. Ytterligare andel - förekomst av överskott av lungvävnad.
  8. Sequestration - utvecklingen av en separat lungvävnad, utrustad med sin egen cirkel av blodcirkulation. Mot denna bakgrund utvecklar atypisk lunginflammation.
  9. Upplösning av venen. Lungens högra sida är uppdelad av en upplösad ven.

  Det är värt att notera att missbildningarna av lungorna lätt kan märkas genom ultraljudsundersökning av fostret och förhindra möjligheten av deras utveckling.

  Men inte alla patologier kan korrigeras, därför är det nödvändigt att upprätthålla kontinuerlig övervakning och vid behov utföra lämplig terapi.

  Diagnos och förebyggande åtgärder

  Att bestämma en noggrann diagnos är nyckeln till en snabb återhämtning. Under den första undersökningen måste pulmonologen ta hänsyn till alla yttre faktorer vid manifestationen av andningssjukdomar och patientklagomål.

  Gör sedan en preliminär lista över analyser, tilldela vissa undersökningsmetoder, till exempel:

  • Röntgenstrålar;
  • lungröntgen;
  • slutföra blodräkning
  • avbildning;
  • bronkografi;
  • forskning för infektioner.

  Efter all forskning som gjorts måste läkaren bestämma den individuella behandlingsplanen, de nödvändiga procedurerna och antibakteriell behandling. Man bör komma ihåg att endast strikt genomförande av alla rekommendationer leder till en snabb återhämtning.

  Överensstämmelse med förebyggande åtgärder för lungsjukdomar minskar risken för deras förekomst. Att utesluta sjukdomar i andningssystemet är att följa enkla regler:

  • upprätthålla en hälsosam livsstil
  • inga dåliga vanor
  • måttlig övning
  • härdning av kroppen
  • årlig semester på havskusten
  • regelbundna besök hos pulmonologen.

  Varje person borde känna manifestationerna av ovanstående sjukdomar för att snabbt identifiera symptomen på en första andnings sjukdom och sedan söka kvalificerad hjälp i tid, eftersom hälsa är en av livets mest värdefulla egenskaper!

  Typer och konsekvenser av lungsjukdomar

  Pulmonella patologier är bland de processer som utgör en allvarlig fara för människors hälsa och liv. Dödlighet sådana sjukdomar upptar positionen efter hjärtafvikelserna. Sjukdomar i lungorna, deras behandling och förebyggande är inom lungläkarnas professionella kompetens.

  Sjukdomar i lungorna hos människor - Allmänt accepterad klassificering

  Beroende på vilken typ av lesion som berörs är problem med lungorna uppdelade i flera typer:

  • sjukdomar som påverkar luftvägarna;
  • patologiska processer i alveolerna;
  • störningar som påverkar pleura och bröst;
  • purulenta sjukdomar;
  • sjukdomar som orsakas av negativ ärftlighet
  • patologier som är medfödda.

  Ett kännetecken hos de flesta lungsjukdomar är deras tendens att ha en destruktiv effekt, inte bara på lungorna utan även på andra inre organ.

  Vilka sjukdomar påverkar luftvägarna

  Dessa sjukdomar innefattar:

  1. KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).
  2. Emfysem.
  3. Syreframkallning (asfyxi).

  Kronisk obstruktiv lungsjukdom

  För KOL är det typiskt att påverka lungorna och bronkierna. Patologi hänvisar till allvarlig, utvecklas som ett resultat av en inflammatorisk reaktion på verkan av irriterande miljöfaktorer. Sjukdomen är fylld med skador på distala bronkier, den ökande minskningen av luftflödet, andningsfel.

  De viktigaste manifestationerna av sjukdomen - ihållande hosta med intensiv sputum, andfåddhet. KOL anses vara en obotlig sjukdom, har en relativt hög dödlighet och upptar den fjärde positionen bland de främsta orsakerna till döden.

  emfysem

  Denna patologi anses vara en typ av KOL, komplikationer av tuberkulos, silikos och obstruktiv bronkit. Sjukdomen leder till nedsatt ventilation, blodcirkulation och förstöring av lungvävnad.

  Skarp viktminskning, missfärgning av huden och ständig andfåddhet är karakteristiska symptom för alla typer av emfysem. Bland de vanligaste konsekvenserna av sjukdomen - myokardisk dystrofi, pulmonal, hjärtsvikt.

  asfyxi

  Med asfyxi finns brist på syre, en för stor mängd koldioxid. Sjukdomen manifesterar sig i form av uthållig hosta med sputum, kraftig svettning. Beroende på utvecklingsmekanismen kan asfyxi vara mekanisk (provocerad genom att klämma, minska luftvägarna), traumatiska (förekommande på grund av skador inuti bröstet), giftigt (orsakat av kemikaliernas negativa effekter).

  Patologier som påverkar alveolerna

  Alveoler är ljuspartiklar som har formen av mikroskopiska sackar. Deras nederlag leder till utvecklingen av:

  1. Lunginflammation.
  2. Lungcancer.
  3. Tuberkulos.
  4. Silikos.
  5. Lungödem.

  lunginflammation

  Lunginflammation är en smittsam sjukdom som provoceras av patogena växter (virus eller bakterier). Sjukdomen uppstår ofta i en akut form, orsakar uttalade symtom i form av:

  • kraftig ökning av kroppens t;
  • tung andning;
  • wheezing i bröstbenet;
  • separering av slemhinnor från luftvägarna;
  • frossa;
  • andfåddhet;
  • generell svaghet.

  Svåra former av sjukdomen leder till en förändring i hudfärgen, allvarlig förgiftning och kräver obligatorisk sjukhusvård av patienten.

  Lungcancer

  Vid lungcancer uppstår aggressiva onkologiska processer i patientens kropp, vilket kan vara dödligt. De främsta orsakerna till sjukdomen anses vara aktiv eller passiv rökning, konstant inandning av förorenad luft, kontakt med skadliga kemiska föreningar.

  Lungkörteln uppenbaras av fortsatt hosta med separation av blodproppar, plötslig viktminskning, konsekvent förhöjd kroppstemperatur, andningssvårigheter. Patologins funktion är en gradvis utveckling, inte åtföljd av svår smärta. Smärtsyndrom manifesterar sig i sjukdomens slutstadium på grund av omfattande metastasering.

  tuberkulos

  Orsakad av en farlig bakterie - Kochs trollstav. Sjukdomen kännetecknas av svår progression, en hög grad av infektiöshet. I avsaknad av nödvändiga terapeutiska åtgärder leder sjukdomen oundvikligen till döden. Patologin är som regel svårare hos barn.

  Utvecklingen av tuberkulos indikeras ofta av subfebril temperatur, som inte kan elimineras av antipyretika, konstant hosta och förekomsten av blodiga vener i sputum. Den högsta förekomsten observeras bland asociala livsstilar som tjänar en fängelsestraff, med försvagad immunitet.

  silikos

  Denna patologi är bland lungens yrkessjukdomar. Silikos är en sjukdom som orsakas av konstant inandning av skadligt damm. Miners, miners, grinders är föremål för utveckling av överträdelser.

  Sjukdomen kan inte manifestera sig i många år, eller ta en svag form. Progressionen av silikos leder till otillräcklig rörlighet i lungorna, nedsatt respiratorisk process.

  Lungödem

  Denna typ av lungsjukdom uppfattas som en komplikation av andra sjukdomar. Orsakerna till dess förekomst innefattar förstöring av toxiner i de alveolära väggarna, penetration av vätska i lungrummet. Brott är ofta dödsorsaken, och kräver därför akuta medicinska åtgärder.

  SARS (atypisk lunginflammation) hör till den dödliga sjukdomen som förstör lungalveoli. Den orsakssamband som orsakas av denna sjukdom är coronaviruset, vilket orsakar en kraftig försämring i patientens tillstånd och expansion av den bindande lungvävnaden. Vetenskapliga studier har funnit en sällsynt förmåga hos coronaviruset att undertrycka immunsystemets skyddsmekanismer.

  Störningar som påverkar pleura och bröstet

  Pleuren har utseende på en tunn säck som omger lungorna och täcker bröstets inre yta. Denna vävnad är mottaglig för utvecklingen av patologier från listan nedan:

  1. Lungsäcksinflammation.
  2. Lunghypertension.
  3. Pneumothorax.
  4. Lungemboli.

  pleurit

  Denna sjukdom är utvecklingen av inflammatorisk process i pleura, orsakad i de flesta fall av Staphylococcus aureus, Legionella. Symptom på pleurisy manifesterar som stabbing eller tråkig smärta i bröstet, tung svettning, hemoptys.

  Lunghypertension

  Pulmonell hypertension (PH) kännetecknas av en progressiv ökning av kärlmotståndet i lungorna, vilket kan ge upphov till rätt ventrikulärt misslyckande och för tidig patientdöd. Flödet asymptomatiskt under kompensationsperioden orsakar patologin uttalade symptom i det akuta skedet. Patienten förlorar vikt dramatiskt, känner oförklarlig andfåddhet, konstant hjärtslag och ökad trötthet. Det finns hosta och heshet av rösten, yrsel, svimning, hemoptys, bröstsmärta, svullnad i ben och fötter, smärta i levern. Komplikationer av lunghypertension är fulla av döden på grund av utvecklingen av kardiopulmonell insufficiens.

  pneumotorax

  Anledningen till utvecklingen av patologi med detta namn är ackumulering av luft (gaser) i pleurhålan. Som ett resultat är andningsfunktionen försämrad, lungorna klarar inte av sina grundläggande funktioner.

  Sjukdomen orsakas av olika infektioner, förekomsten av cancer i luftvägarna, skadorna och bindvävspatologierna (sklerodermi, reumatoid artrit, dermatomyosit). Med utvecklingen av pneumotorax uppstår patienten skarp smärta i bröstbenen, andning blir frekvent och grund, andfåddhet, huden blir blek eller blå. Utan kvalitetsterapi kan patologi leda till att patienten kollapsar och dödas.

  Lungemboli

  I denna sjukdom rör sig en del av den avskiljda blodproppen (embolus) genom blodkärlen, vilket leder till blockering av lumen i lungartären. Oftast kommer blodproppen från väggarna i de djupa venerna som tränger igenom underbenen.

  Resultatet av emboli är andningssvårigheter, bröstsmärta, utveckling av blodig hosta, hjärtarytmi, konvulsivt syndrom och yrsel. Enligt antalet dödsfall sätts denna patologi på andra plats efter hjärtinfarkt - patologin kan plötsligt utvecklas och orsaka omedelbar död hos patienten.

  Sjukdomar av suppurativ natur

  Liknande lungsjukdomar hör till kategorin svår, med nekros, purulent sönderdelning av vävnader. Följande lista innehåller de viktigaste sjukdomarna av suppurativ natur:

  1. Lungabscess.
  2. Purulent pleurisy.
  3. Lungkörteln.

  Lungabscess

  Sjukdomen orsakas av aeroba bakterier, stafylokocker. I processen med utveckling av patologi i lungorna, bildandet av purulenta håligheter, omgiven av död vävnad. De viktigaste symptomen på sjukdomen manifesteras i form av feber, smärta i det drabbade segmentet, separation av blodig, purulent sputum. Eliminering av destruktiva processer kräver intensiv antibiotikabehandling.

  Purulent pleurisy

  Det fortsätter med akut purulent inflammation som påverkar parietala och lungmembran som kan spridas till intilliggande vävnader. Patienten har en smärtsam hosta, smärta på lesionens del, frysningar, andfåddhet och generell försämring.

  Lungkörteln

  Det leder till utvecklingen av patogena, putrefaktiva processer och fullständig sönderdelning av lungvävnader. De viktigaste symptomen - utflöde från andningsorganet obehagligt luktande slem, ökade kropp t till kritiska indikatorer, kraftig svettning, kontinuerlig hosta. Sannolikheten för död hos patienten är högst upp till 80%.

  Sjukdomar som uppstår vid bildandet av pus i lungorna kan vara totalt i naturen eller påverka enskilda segment av organ.

  Ärftliga och medfödda lungsjukdomar

  Ärftliga patologier utvecklas oberoende av yttre faktorer. Sjukdomar som härrör från negativa genprocesser innefattar:

  1. Fibros, som leder till spridning av bindväv, som dominerar istället alveolär vävnad.
  2. Bronkial astma, benägen att försämras under påverkan av allergener, som uppträder med spastiska fenomen, andningsstörningar.
  3. Hemosideros orsakas av överskott kropps hemosiderin pigment, en massiv emission av röda blodkroppar i kroppsvävnaderna, och deras sönderfall.
  4. Primär dyskinesi, relaterad till de arveliga patologierna i bronkierna.

  Till medfödda sjukdomar rankas olika defekter och anomalier. Dessa är:

  • aplasi associerad med frånvaro av en del av lungan;
  • hypoplasi - underutvecklingen av broncho-lungsystemet;
  • sekvestrering - förekomsten av ett lungvävnadsområde som inte är involverat i gasbytesprocesser;
  • agenesen, där patienten är helt frånvarande i lung- och huvudbronkusen;
  • Mounier-Kuhn syndrom (Tracheabronchomegalia) - outvecklade elastiska och muskelstrukturer av de viktigaste organen i andning, icke-normaliserade deras expansion.

  Medfödda missbildningar och anomalier detekteras vid fostrets bildning, med en planerad ultraljuds passage. Efter detektering utförs de nödvändiga terapeutiska åtgärderna för att undvika ytterligare progression av patologin.